Aviva ubezpieczenie szkolne – czy to dobra oferta dla Twojego dziecka?

10 min.

Ubezpieczenie szkolne to produkt niezwykle popularny, choć niewielu rodziców wykorzystuje jego potencjał. Warto poświęcić kilka chwil na przegląd ofert i wybór właściwego ubezpieczenia dla Twojego dziecka. Jednym z głównych towarzystw oferujących NNW szkolne była do tej pory Aviva – sprawdźmy, co gwarantuje produkt Twoje dziecko i jakie alternatywy ma dla nas Allianz!

Ubezpieczenie NNW szkolne – na czym polega?

Polisa szkolna to produkt, na którym nie warto oszczędzać. Kontuzje i wypadki u dzieci to powszechne sytuacje – świadczenie dobrej jakości ubezpieczenia pomaga w takich sytuacjach pokryć koszty leczenia, czy rehabilitacji.

Niejednokrotnie pisaliśmy już o tym, dlaczego zakup indywidualnej polisy NNW często opłaca się bardziej, niż produktu grupowego dostępnego w szkole. Dość powiedzieć, że ubezpieczenie szkolne jest jak ubranie one size – może być uszyte z bardzo dobrej jakości materiałów, ale nie na wszystkich będzie pasować. 

Tak samo jest z ubezpieczeniami! Produkty grupowe dostępne w szkole mają to do siebie, że nie można wpłynąć na ich zakres ani wysokość odszkodowania. Choć grupowe ubezpieczenie NNW kusi niską składką, niekoniecznie może oferować dostateczną ochronę zdrowia dziecka.  

Jest to zrozumiałe, placówka szkolna musi udostępnić taki produkt, który będzie odpowiadał cenowo, jak największej grupie rodziców i dzieci, co często skutkuje niskimi sumami ubezpieczenia i niedostateczną ochroną. 

Wady i zalety indywidualnego ubezpieczenia NNW dla dzieci
Wady i zalety indywidualnego ubezpieczenia NNW dla dzieci

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to konieczność

Ubezpieczenie NNW dla dziecka powinno chronić je w dokładnie takim stopniu, w jakim tego potrzebuje. Jeżeli nasza pociecha uprawia sport, warto zatroszczyć się o to, by kontuzje podczas tego rodzaju aktywności również objęte były ochroną.

Jeżeli dziecko często podróżuje komunikacją miejską, jest statystycznie bardziej narażone na udział w wypadku. W takiej sytuacji warto rozważyć rozszerzenie ochrony o śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego. 

Jeżeli koszty opieki psychologicznej, korepetycji czy wizyty pielęgniarskiej po nieszczęśliwym wypadku wydają nam się trudne do udźwignięcia, warto rozważyć rozszerzenie assistance wypadkowego.

Rozpoznanie potrzeb i prawdopodobnych zagrożeń to klucz do zakupu najlepszej polisy NNW dla Twojego dziecka.

Pamiętajmy, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole lub poza nią nie jest obowiązkowe. Nie oznacza to jednak, że nie warto tego robić! W obliczu trudnej sytuacji, zdarzenia losowego, pieniądze z polisy będą ogromną pomocą. 

Aviva ubezpieczenie szkolne — zakres polisy NNW
Aviva ubezpieczenie szkolne — zakres polisy NNW

Wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka powinien być przemyślany

Choć proces zakupu polisy wypadkowej jest wyjątkowo prosty i szybki – przypomnijmy, że tego rodzaju produkty można kupić całkowicie zdalnie w kilka minut – warto go dobrze przemyśleć. 

Na rynku ubezpieczeniowym mamy co najmniej kilkanaście produktów dostępnych dodatkowo w kilku wariantach o różnym zakresie ochrony. Są to zarówno ubezpieczenia grupowe, jak i indywidualne. To świetna informacja – oznacza, że masz ogromne szanse dopasować ubezpieczenie idealnie do potrzeb Twojego dziecka i swoich możliwości finansowych.

Cena ubezpieczenia, choć istotna, nie jest wyznacznikiem jakości polisy NNW. Tani produkt nie musi być zły. Tak samo najdroższe ubezpieczenie niekoniecznie będzie najlepsze właśnie dla Twojego dziecka.

Przy wyborze ubezpieczenia najlepiej zastanowić się, jaka suma ubezpieczenia realnie zabezpieczy Twoje finanse, np. gdy dziecko złamie rękę lub gdy dozna poważnego wypadku i będzie potrzebować kilkumiesięcznej rehabilitacji.   

Więcej o tym, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie dla dziecka, przeczytasz w osobnym artykule.

Jaki jest zakres ochrony polisy NNW w Aviva (obecnie Allianz)?

W przypadku ubezpieczenia dla dziecka Aviva mamy do czynienia z szerokim zakresem wyboru sumy ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeń oferuje cztery warianty polisy z sumą ubezpieczenia nawet do 70 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ważne!  Grupowe ubezpieczenie szkolne Aviva Twoje Dziecko, w nieco zmienionej formie, dostępny jest obecnie na stronie Allianz. W tym artykule poznasz zakres ochrony produktu, który można zakupić w nowej odsłonie.

Ubezpieczenie NNW Twoje dziecko zapewnia ochronę m.in. w związku z następującymi zdarzeniami: 

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • pobyt w szpitalu po nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć opiekuna prawnego na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • jednorazowe świadczenie w związku z ukąszeniem lub pogryzieniem, jeżeli spowoduje ono minimum 24-godzinny pobyt dziecka w szpitalu.

Polisa NNW od Avivy (Allianz) obejmuje łącznie czternaście różnych zdarzeń, w tym pomoc assistance, a także pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej.

W przypadku śmierci ubezpieczonego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel wypłaci od 19 000 zł do 70 000 zł w zależności od wybranego wariantu.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa rok, a składka uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia.

Ile jest wart uszczerbek na zdrowiu? Wariant ubezpieczenia za 79 zł
Złamanie ręki(Złamanie szyjki kości ramiennej z leczeniem zachowawczym)ok. 1050 zł 
Wstrząśnienie mózguok. 700 zł
amputacja kończyny (na wysokości stawu łokciowego)ok. 22750 zł
skręcenie kostki(stawu skokowego)ok. 175 zł
Tabela 1 Przykłady wysokości odszkodowania z ubezpieczenia dla dzieci Twoje dziecko. Podane kwoty są orientacyjne, obliczone na podstawie tabeli uszczerbków na zdrowiu zamieszczonej w OWU produktu.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Jeżeli dziecko dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości procentu uszczerbku pomnożonego przez wysokość wybranej podczas podpisywania umowy sumy ubezpieczenia.

Na przykład, złamanie kości udowej z niewielkimi zmianami gwarantuje wypłatę świadczenia w wysokości 7% SU. W przypadku najdroższego wariantu będzie to 4 900 zł.

Ubezpieczenie NNW Strefa NNW ten sam rodzaj złamania określa również na 7% uszczerbku, przy czym najwyższa suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł. Przed zakupem ubezpieczenia warto porównać zakres obu produktów.

Świadczenie, czy odszkodowanie w dużej mierze zależy więc od ustalonej SU. Sumę ubezpieczenia warto dobierać rozważnie. Zbyt niska, nie pokryje kosztów leczenia, natomiast wysokie sumy ubezpieczenia wiążą się z dużymi kosztami. 

Dla przykładu SU w wysokości 100 000 zł ubezpieczająca następstwa nieszczęśliwych wypadków w produkcie Strefa NW to koszt 448,9 zł. To do Ciebie należy decyzja, jaka kwota zapewni Tobie i Twojej rodzinie realne wsparcie finansowe w trudnym momencie życia.

Porównanie zakresu ochrony — ubezpieczenie szkolne Aviva, Allianz
Porównanie zakresu ochrony — ubezpieczenie szkolne Aviva, Allianz

Uważaj na wyłączenia odpowiedzialności

Choć wydaje się to oczywiste, wiele ludzi zapomina, że ubezpieczenie (czy to następstw nieszczęśliwych wypadków, czy na życie) zapewnia ochronę wyłącznie w takim stopniu, w jakim zostało to określone w polisie. 

Nierzadko zdarza się, że odszkodowanie nie jest wypłacone, ponieważ wypadek spowodował obrażenia, które nie podlegają zakresowi. Właśnie dlatego tak ważne jest, by dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a w szczególności z wyłączeniami odpowiedzialności, tabelą uszczerbków oraz definicjami.

Z odmową odszkodowania można się spotkać głównie w sytuacji, gdy do wypadku dochodzi na skutek umyślnego, szkodliwego lub niebezpiecznego działania ubezpieczonego. Ubezpieczyciele zabezpieczają się w ten sposób przed wyłudzeniami. 

W przypadku polisy Twoje Dziecko mamy do czynienia w zasadzie z dosyć standardowymi zapisami ograniczającymi ochronę.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpi:

 • pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub w wyniku spożycia leków nieprzepisanych przez lekarza;
 • w związku z próbą popełnienia przestępstwa;
 • na skutek (próby) popełnienia samobójstwa;
 • w wyniku prowadzenia pojazdu bez wymaganych dokumentów;
 • wskutek nieprzestrzegania zaleceń lekarskich, a także rażącego niedbalstwa;
 • w wyniku uszkodzenia ciała związanego z leczeniem lub wykonanymi zabiegami medycznymi;
 • w wyniku działań zbrojnych, wojskowych, aktu terroru lub aktywnego uczestnictwa w aktach przemocy, z wyjątkiem obrony koniecznej;
 • na skutek zawodowego uprawiania sportu, a także udziału w zajęciach zwiększających ryzyko utraty życia, np. podczas uprawiania sportu ekstremalnego.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli nagłe zachorowanie nastąpi:

 • w wyniku zdiagnozowania choroby psychicznej, przewlekłej lub genetycznej przed zakupem polisy;
 • na skutek zażycia niedozwolonych substancji odurzających, psychotropowych; narkotykó lub niezleconych przez lekarza leków;
 • w wyniku popełnienia lub próby dokonania przestępstwa;
 • na skutek próby samobójczej, dokonania samobójstwa lub samookaleczenia;
 • w związku z nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza, umyślnego nieskorzystania z porady lekarskiej, np. gdy konieczna byłaby interwencja lekarska.

Ważne! Więcej szczegółów znajdziesz w dokumencie OWU Twoje Dziecko.

Ubezpieczenie szkolne w Aviva – warianty

Polisa NNW dla dziecka od Aviva (obecnie Allianz) jest dostępna w czterech wariantach o stałym zakresie ochrony, z możliwością wyboru sum ubezpieczenia. Maksymalna kwota w związku z charakterem polisy dotyczy uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadku.

Porównanie zakresu ochrony wariantów ubezpieczenia szkolnego Aviva
Porównanie zakresu ochrony wariantów ubezpieczenia szkolnego Aviva

Wybierając wariant warto zwrócić uwagę na kwotę świadczenia, którą otrzymają rodzice za pobyt w szpitalu dziecka. Za każdy dzień pobytu można otrzymać od 25 zł do 70 zł.

Ile kosztuje polisa NNW w Aviva (obecnie Allianz)?

Obecnie w Allianz dostępne są 2 produkty dla dzieci na wypadek nieszczęśliwego wypadku w kilku wariantach. 

W ramach ubezpieczenia Twoje Dziecko możemy ubezpieczyć dziecko już od 39 zł za rok. Suma ubezpieczenia w tym wariancie za trwały uszczerbek na zdrowiu może wynieść maksymalnie 15 000 zł. Wariant Bardzo Dobry kosztuje 59 zł i gwarantuje SU w wysokości 25 000 zł.

Indywidualne ubezpieczenie Strefa NNW możemy kupić w trzech wariantach, przy czym najbardziej kompleksowa oferta to koszt 449 zł za rok ochrony. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi aż 100 000 zł. 

Warto podkreślić, że w przypadku polisy Twoje dziecko, zakres ubezpieczenia nie zmienia się wraz ze wzrostem składki. We wszystkich wariantach ubezpieczyciel zapewnia dziecku taką samą ochronę, natomiast różni się wysokość świadczenia. Im wyższa składka, tym wyższe sumy ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie szkole w Aviva?
Ile kosztuje ubezpieczenie szkole w Aviva?

Czy ubezpieczenie dziecka w Aviva to dobry pomysł?

Polisa Twoje dziecko jest produktem bardzo uniwersalnym, który można zakupić w czterech wariantach, w zależności od potrzeb finansowych w razie nieszczęśliwego wypadku. 

Ubezpieczenie szkolne Aviva jest to rozsądna pod względem stosunku jakości do ceny propozycja. Ochrona – z pewnymi wyjątkami – działa na całym świecie, przez cały rok, również w czasie wolnym od szkoły.

W momencie doznania wypadku wypłatę świadczenia można uzyskać wypełniając odpowiednie dokumenty online, logując się na konto Mój Allianz. 

W przypadku zajścia zdarzenia objętego polisą ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia polisowego.

Przed zakupem polisy warto mimo wszystko porównać oferty NNW w różnych towarzystwach. Jeżeli masz wątpliwości, które ubezpieczenie będzie najlepsze dla Twojego dziecka możesz skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego, który odpowie na Twoje pytania.

Natalia Wojtuń

Natalia Wojtuń, Author at Startwprzyszlosc.pl

Zagwarantuj swojemu dziecku na dobry startnawet40 000 zł

STREFA WIEDZY

Dowiedz się więcej!

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dla dzieci i wybieraj świadomie.

Oszczędzanie
19 czerwca 2023 · 9 min.

Polisa posagowa dla dziecka – czym jest i czy się opłaca?

Ubezpieczenie posagowe najczęściej zawiera się do ukończenia przez dziecko 18 lub 25 lat. Jednak zdarza się, że świadczenie jest wypłacane wcześniej, np. w...

Bezpieczeństwo
22 maja 2023 · 8 min.

Formy oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych

Lokaty bankowe? Fundusze inwestycyjne? Kryptowaluty? Fundusze akcyjne? Ubezpieczenie posagowe? Sprawdźmy, jakie są obecnie najpopularniejsze metody odkładania...

Edukacja
20 kwietnia 2023 · 7 min.

Oszczędzanie dla dziecka — poznaj efektywne sposoby

Oszczędzanie dla dziecka to kapitał, który ułatwi mu start w dorosłe życie, ukończenie studiów i realizację marzeń. Jak efektywnie oszczędzać?

Bezpieczeństwo
22 marca 2023 · 7 min.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgodnie z polskim prawem niepełnoletnie dzieci mają prawo do bezpłatnego leczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązkiem opiekuna prawnego jest...

Bezpieczeństwo
05 stycznia 2023 · 10 min.

Nationale Nederlanden ubezpieczenie dziecka — aktualna oferta

Każdy rodzic, chcąc zadbać o pełne bezpieczeństwo swojego dziecka, powinien pomyśleć o ubezpieczeniu. Choć dzieci w wieku szkolnym często mają ubezpieczenie ze...

Bezpieczeństwo
28 listopada 2022 · 8 min.

Ubezpieczenie noworodka – 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Troska o zdrowie dziecka to priorytet dla wielu rodziców. Jakie ubezpieczenie noworodka wybrać, by chronić dziecko już od pierwszych dni życia? O czym warto...