Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

7 min.

Zgodnie z polskim prawem niepełnoletnie dzieci mają prawo do bezpłatnego leczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązkiem opiekuna prawnego jest zgłoszenie członka rodziny, w tym dziecka, do ubezpieczenia ZUS (tzn. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych). Oczywiście, oprócz tego można zgłosić dziecko również do polisy prywatnej. Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia? Wyjaśniamy.

Zgłoszenie dziecka do państwowego ubezpieczenia zdrowotnego – kto ma obowiązek zgłoszenia dziecka?

Musisz pamiętać, że zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w systemie ubezpieczeń społecznych ma obowiązek opiekun prawny. Jest to ważne, ponieważ pociecha nie jest zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS automatycznie. Musimy o tym pamiętać jeszcze na etapie narodzin dziecka.

W takim razie warto wiedzieć, na kim w świetle obecnych przepisów ciąży obowiązek ubezpieczenia dziecka. Otóż może podlegać mu:

 • rodzic lub opiekun, który wychowuje dziecko przysposobione w ramach rodziny zastępczej,
 • babcia, dziadek – dotyczy to sytuacji, w której rodzic dziecka nie dysponuje własnym prawem do ubezpieczenia zdrowotnego, a tym samym nie można dokonać objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osoby niepełnoletniej. Jeśli jednak dziecko wychowuje pracujący rodzic, to właśnie na nim spoczywa taki obowiązek,
 • ZUS – w sytuacji, gdy dziecko pobiera na przykład rentę rodzinną, zostaje ono objęte ubezpieczeniem zdrowotnym bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • placówka opiekuńczo-wychowawcza – jest tak np. w przypadku przebywania osoby niepełnoletniej w placówce rodzinnego domu dziecka,
 • szkole – w czasie, gdy dziecko jest jej uczniem.

Dopisanie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego a własny tytuł do ubezpieczenia

Ważne jest, by osoba, która chce wykonać zgłoszenie dziecka, sama miała prawo do ZUS-owskiego ubezpieczenia zdrowotnego. W zależności od sytuacji może być to na przykład etat, umowa zlecenia czy własna działalność gospodarcza. Dopiero wówczas możliwe będzie ubezpieczenie dziecka.

Polisa ubezpieczeniowa – trzeba zgłosić dziecko do ubezpieczenia więcej niż jeden raz?

Aby sprawdzić, czy dziecko aktualnie podlega ubezpieczeniu zdrowotnym, można wykorzystać do tego następujące rozwiązania:

 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – umożliwia ono dostęp do bieżących informacji medycznych obywatela. Dla rodziców, którzy zgłosili swoje dzieci do ubezpieczenia, istnieje dedykowana zakładka, w której znajdują się dane dziecka;
 • Profil zaufany – system ten daje obywatelowi wiele interesujących rozwiązań; jednym z nich jest możliwość sprawdzenia statusu ubezpieczenia ZUS dla siebie lub swojego dziecka;
 • Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) – można się do niej zalogować np. za pomocą konta bankowego. System eWUŚ pozwala potwierdzić prawo pacjenta do partycypacji w świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków państwowych.

Jak widzisz, można na kilka sposobów sprawdzić, czy dziecko jest zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Wydaje się jednak, że istnieje znacznie szybsza i prostsza metoda na to, by sprawdzić aktualny status.

Metoda ta nie wymaga żmudnego logowania się na portalach rządowych czy przypominania sobie utraconego hasła (a o to jest bardzo łatwo, jeśli z rządowych platform cyfrowych korzystamy sporadycznie).

O jakim sposobie działania jest mowa? To proste: wystarczy zadzwonić do dowolnej przychodni publicznej. Pracownik rejestracji w ciągu kilku chwil sprawdzi, czy dziecko ma status ubezpieczonego i może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego – jak często?

Pytanie to tylko pozornie jest zaskakujące. Logiczne mogłoby się wydawać bowiem, że wystarczy zgłosić dziecko tylko raz. Tymczasem, rzeczywistość nie jest tak prosta, jak byśmy tego chcieli: zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jest konieczne za każdym razem, gdy rodzic odchodzi z pracy lub kończy działalność gospodarczą, następnie zaś rozpoczyna nową aktywność, która daje mu prawo do ubezpieczenia.

W pewnym sensie zmiana źródła dochodu przez rodzica to „restart” ubezpieczenia, a zamiar objęcia ochroną ubezpieczeniową należy zgłaszać u pracodawcy.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej?

Zgłoszenie dziecka dla celów ubezpieczenia zdrowotnego jest możliwe nie tylko w przypadku etatowców, ale także w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W takim wypadku można zgłosić członka rodziny (w tym także dziecko) jeszcze na etapie tworzenia nowego przedsiębiorstwa.

Jeśli zastanawiasz się, jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, mamy dla Ciebie odpowiedź: możesz zrobić to za pomocą składania wniosku CEIDG-1, który wysyła się w celu uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Oczywiście, możliwe jest również zgłoszenie innego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym np. dziecko małżonka.

Jeśli dziecko chce objąć ubezpieczeniem zdrowotnym członek rodziny, zgłoszenia dokonuje się z użyciem wskazanych przez ustawodawcę dokumentów. W tym celu należy wypełnić dokument ZCNA ZUS „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”.

Oprócz tego konieczne jest złożenie standardowych dokumentów rejestracyjnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zalicza się do nich takie dokumenty jak: ZUS ZZA – zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS ZUA – zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego.

Nie tylko ZUS – zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez prywatnego ubezpieczyciela

Zgłoszenie dziecka do finansowanego ze składek ubezpieczenia zdrowotnego to niejedyne dopuszczalne rozwiązanie. Oprócz tego możesz zgłosić dziecko do świadczeń opieki zdrowotnej, które są opłacane w ramach prywatnej polisy zdrowotnej.

Dlaczego warto zgłosić dziecko do prywatnego ubezpieczyciela?

Jak już wiesz, pomimo rejestracji w ZUS możliwa jest również polisa zdrowotna wykupiona u prywatnego ubezpieczyciela. Takie rozwiązanie jest dostępne w ofercie największych ubezpieczycieli działających na terenie Polski – poniżej przedstawiamy Ci informacje dotyczące aktualnych ofert (marzec 2023):

UbezpieczycielNazwa polisy zdrowotnejWybrane usługi
AXAOchrona z plusemSzczepienia przeciw grypie, nielimitowane wizyty domowe, finansowanie rehabilitacji.
InterRiskStandardSzczepienia przeciw grypie (w pakiecie), wizyty dobowe (jako dodatek w ramach pakietu Assistance).
Signal IdunaPOLMED/DIRECT/START+W zależności od wybranego wariantu: wizyty domowe, badania diagnostyczne czy zabiegi specjalistyczne.
TU ZdrowieCzas na zdrowie!Zamawianie wizyt online, konsultacje lekarzy specjalistów (bez skierowania), dostęp do niemal 2800 placówek w całej Polsce.
Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert poszczególnych ubezpieczycieli (strony internetowe, Ogólne warunki Ubezpieczenia).

Więcej informacji na temat ofert można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych ubezpieczycieli.

Rzecz jasna, prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie oznacza, że można zrezygnować z ZUS – ochrona w ramach systemu ubezpieczeń społecznych jest, jak już wspomnieliśmy, obowiązkowa. Polisę w prywatnym towarzystwie powinniśmy traktować raczej jako cenne uzupełnienie, które daje prawo np. do wizyt u specjalistów bez kolejek.

Sprawdź też, jak wybrać ubezpieczenie NNW szkolne dla dziecka.

Co daje fakt zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS?

Zgłoszenie dziecka lub innego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS oznacza liczne korzyści. Ubezpieczenie zdrowotne daje dostęp do usług państwowej służby zdrowia. Dzięki temu może ono uczestniczyć w świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z państwowych środków. Rozumie się przez to możliwość korzystania z takich form opieki zdrowotnej jak na przykład:

 • wizyty lekarskie,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • badania diagnostyczne,
 • hospitalizacja szpitalna,
 • refundacja wydatków na zakup leków na receptę oraz innych środków leczniczych.

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie zdrowotne nie oznacza wypłaty świadczeń w postaci zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Tego typu formy wsparcia są finansowane w ramach składki chorobowej, który jest jednym z kilku elementów systemu ubezpieczeń społecznych. Zasiłki chorobowe przysługują osobom, które z uwagi na swój stan zdrowia nie mogą pracować, natomiast zasiłki macierzyńskie przysługują matkom po urodzeniu dziecka.

Podsumowanie

 • Każde dziecko w Polsce musi być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Może ono zostać zgłoszone przez szkołę, dom dziecka lub członków rodziny, którzy dzięki zatrudnieniu na etacie, rencie, emeryturze itp. mają własne prawo do ubezpieczenia ZUS.
 • Obowiązek dokonania zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ciąży w pierwszej kolejności na rodzicach. Jeśli jednak oni sami nie mają takiego prawa (mogą być to np. niepracujący rodzice, którzy nie są zarejestrowani w urzędzie pracy), mogą zrobić to dziadkowie, inni członkowie rodziny lub szkoła.
 • Objęcie dziecka ochroną zazwyczaj nie kończy się na jednorazowym zgłoszeniu go do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Jeśli rodzic utracił dotychczasowe prawo do ubezpieczenia, ponieważ np. zwolnił się z pracy, konieczne jest ponowne zgłoszenie dziecka w przypadku ponownego zatrudnienia itp.
 • Zgłoszenie dziecka jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS możliwe jest przez osoby zarejestrowane w ZUS. Prawo do takiego ubezpieczenia daje np. zatrudnienie na etacie czy rejestracja w statusie bezrobotnego w urzędzie pracy; taka możliwość przysługuje również osobom prowadzącym działalność gospodarczą.
 • Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS jest obowiązkowe. Oprócz tego jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z oferty prywatnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Emil Zelma

Emil Zelma, Author at Startwprzyszlosc.pl

Zagwarantuj swojemu dziecku na dobry startnawet40 000 zł

STREFA WIEDZY

Dowiedz się więcej!

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dla dzieci i wybieraj świadomie.

Oszczędzanie
19 czerwca 2023 · 9 min.

Polisa posagowa dla dziecka – czym jest i czy się opłaca?

Ubezpieczenie posagowe najczęściej zawiera się do ukończenia przez dziecko 18 lub 25 lat. Jednak zdarza się, że świadczenie jest wypłacane wcześniej, np. w...

Bezpieczeństwo
22 maja 2023 · 8 min.

Formy oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych

Lokaty bankowe? Fundusze inwestycyjne? Kryptowaluty? Fundusze akcyjne? Ubezpieczenie posagowe? Sprawdźmy, jakie są obecnie najpopularniejsze metody odkładania...

Edukacja
20 kwietnia 2023 · 7 min.

Oszczędzanie dla dziecka — poznaj efektywne sposoby

Oszczędzanie dla dziecka to kapitał, który ułatwi mu start w dorosłe życie, ukończenie studiów i realizację marzeń. Jak efektywnie oszczędzać?

Bezpieczeństwo
22 marca 2023 · 7 min.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgodnie z polskim prawem niepełnoletnie dzieci mają prawo do bezpłatnego leczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązkiem opiekuna prawnego jest...

Bezpieczeństwo
05 stycznia 2023 · 10 min.

Nationale Nederlanden ubezpieczenie dziecka — aktualna oferta

Każdy rodzic, chcąc zadbać o pełne bezpieczeństwo swojego dziecka, powinien pomyśleć o ubezpieczeniu. Choć dzieci w wieku szkolnym często mają ubezpieczenie ze...

Bezpieczeństwo
28 listopada 2022 · 8 min.

Ubezpieczenie noworodka – 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Troska o zdrowie dziecka to priorytet dla wielu rodziców. Jakie ubezpieczenie noworodka wybrać, by chronić dziecko już od pierwszych dni życia? O czym warto...