Polisa posagowa dla dziecka – czym jest i czy się opłaca?

9 min.

Polisa posagowa dla dziecka zapewnia cenne wsparcie finansowe w momencie jego wkraczania w dorosłe życie. Powstała z myślą o latoroślach i rodzicach, którzy chcą zabezpieczyć przyszłość swojego potomstwa.

W 2020 roku koszt wydatków poniesionych na dziecko wynosił 254 tys. zł. Rok później wydatki te zwiększyły się do wartości 280 tys. zł. 80% wszystkich kosztów związanych z wychowaniem dziecka to żywność, mieszkanie, transport, łączność oraz edukacja. Koszty wychowania dzieci są w Polsce wysokie i stanowią od 15 do 30% budżetu rodziny [1].

Prawie 90% polskich rodziców deklaruje, że inwestuje w kształcenie swojego dziecka. Tylko 10% badanych nie zamierza tego robić. W edukację swoich najmłodszych pociech 61% rodziców inwestuje do 500 zł miesięcznie. Co trzeci rodzic wydaje na kształcenie swojego potomstwa do 500 do 1000 zł. Natomiast więcej niż 1000 zł na ten cel przeznacza tylko co 10 Polak.

67% ankietowanych rodziców inwestuje w edukację swoich dzieci, aby te w przyszłości zyskały lepszą pracę. Dodatkowo co szósty Polak chce taką inwestycją zbudować w pociechach wyższe poczucie własnej wartości, a co drugi badany chce, aby jego dziecko mogło swobodnie podróżować i komunikować się w obcych językach. Z tego powodu wśród zajęć dodatkowych dla najmłodszych prym wiodą języki obce. Na takie zajęcia najchętniej zapisałoby swoje dzieci 68% Polaków. Dodatkowo rodzice chętnie wybraliby zajęcia związane z naukami ścisłymi (46%) lekcje programowania (40%) i zajęcia z grafiki komputerowej (32%) [2].

Oprócz edukacji warto jednak także pomyśleć o wyposażeniu dziecka w środki na start dorosłego życia. Idealnie nadają się do tego polisy posagowe.

Ubezpieczenie posagowe – co to jest?

Polisa posagowa to ubezpieczenie, które ma zapewnić środki finansowe dziecku wkraczającemu w dorosłe życie. Wykupienie takiego ubezpieczenia jest możliwe do ukończenia 18 lub 25 roku życia przez dziecko. Polisę posagową może wykupić rodzic, opiekun prawny, jak również dziadkowie czy też rodzice chrzestni.

Umowa polisy posagowej najczęściej jest zawierana na okres od kilku do kilkunastu lat. Zgromadzone środki można przeznaczyć na dowolny cel, np. na wesele, studia lub mieszkanie. Polisy posagowej nie wolno mylić z polisą ochroną, bo mają one całkiem inną formę i działanie.

Czytaj też: oszczędzanie dla dziecka, efektywne sposoby.

Ubezpieczenie posagowe ma na celu gromadzenie oszczędności, które są przechowywane na specjalnym koncie, do czasu aż dziecko ukończy 18 lat, czyli stanie się pełnoletnie. Wtedy może ono samodzielnie zdecydować, co zrobić ze zgromadzonymi środkami. Niektóre polisy posagowe dopuszczają możliwość przedłużenia okresu ubezpieczenia posagowego. Rodzic lub opiekun prawny wykupując polisę posagową, decyduje, czy dziecko będzie mogło skorzystać ze zgromadzonych oszczędności już po osiemnastych urodzinach, czy dopiero wtedy, gdy skończy 25 lat.

Najkrótszy czas obowiązywania ubezpieczenia posagowego to 5 lat. Część składki wpłacanej przez rodzica przeznaczana jest na ochronę zdrowia, natomiast reszta odkładana jest na koncie oszczędnościowym. Polisa posagowa daje możliwość zgromadzenia oszczędności, a także zapewnia ochronę, ponieważ jej zakres ochrony obejmuje życie opiekuna opłacającego ubezpieczenie.

Wysokość składki polisy posagowej może być różna. Czasem może wynosić kilkadziesiąt złotych, a nierzadko więcej, bo nawet 100 zł. Górną granicę opłaty określa klient towarzystwa ubezpieczeniowego, jej wysokość jest zależna od jego możliwości finansowych. Ubezpieczenie posagowe może wymagać wnoszenia składek co miesiąc, kwartał, raz na pół roku lub raz na dwanaście miesięcy. Osoba, która chce wykupić taką polisę dla dziecka, musi mieć mniej niż 50 lat.

Jak działa ubezpieczenie posagowe?

Polisa posagowa to produkt elastyczny i można go modyfikować także już w czasie trwania umowy. Ubezpieczony może zmienić wysokość składki lub sumę ubezpieczenia. Jednak zanim zdecydujemy się na takie zmiany, warto wiedzieć, że każda modyfikacja polisy posagowej oznacza ponowne przeliczenie kwoty, jaka zostanie wypłacona dziecku w chwili zakończenia umowy, czyli w wieku 18 lub 25 lat. Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia istnieje możliwość dobrania kolejnych pakietów ochrony lub rezygnacja z obowiązujących dotychczas.

Częstotliwość opłacania składek można ustalić w różnych wariantach okresowych (co miesiąc lub co kwartał). Dodatkowo formę wpłacania składek także można modyfikować w czasie trwania umowy.

Polisa posagowa dla dziecka to produkt długoterminowy. Umowę podpisuje się na okres od 5 do 25 lat. Minimalny czas trwania umowy w większości towarzystw ubezpieczeniowych wynosi 5 lat. Dla takich ubezpieczeń charakterystyczna jest tzw. indeksacja składki. Jest to podnoszenie składki o wskaźnik inflacji. Dzięki temu środki zgromadzone na koncie na przyszłość dziecka nie tracą na wartości.

Jedną z najważniejszych cech ubezpieczenia posagowego, która budzi zainteresowanie rodziców, jest gwarancja opłacania składki, aż do końca trwania umowy przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku, gdy rodzic umrze lub nie będzie mógł podjąć pracy (np. z powodu niepełnosprawności lub wypadku). Oznacza to, że umowa nie jest zrywana, pomimo tego, że opiekunowie nie mogą regulować składki. Natomiast dziecko w chwili zakończenia trwania umowy otrzyma taką kwotę, na jaką była podpisana umowa.

Dodatkowo w takich przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może również wypłacać dziecku comiesięczną rentę, jednak taka opcja na ogół nie jest dostępna w standardowym pakiecie ubezpieczenia. Możliwa jest dopiero po podpisaniu umowy dodatkowej, co wiąże się z wyższą składką. Kwotę renty określa się jako procent od ogólnej sumy ubezpieczenia, na którą ubezpieczone jest dziecko.

Warto wiedzieć, że kwota, jaką otrzyma dziecko z polisy posagowej, jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku od spadku i darowizn.

Co obejmuje polisa posagowa?

Polisa posagowa gwarantuje wypłatę świadczenia na koniec okresu wskazanego w umowie. Jednak podstawowy pakiet ubezpieczenia można rozszerzyć o opcje dodatkowe, np.:

 • odszkodowanie z tytułu powstania uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku;
 • odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku;
 • renta posagowa z tytułu śmierci rodzica;
 • świadczenie z tytułu wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu;
 • poważne zachorowanie;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • śmierć rodzica w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Czytaj też: Formy oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych.

Ile kosztuje ubezpieczenie posagowe?

Koszt polisy posagowej zależy od kilku czynników:

 • czas trwania umowy ubezpieczenia;
 • częstotliwość opłacania składek;
 • poziom ryzyka ubezpieczeniowego – jest określany na podstawie ankiety medycznej;
 • sumy ubezpieczenia;
 • wieku osoby ubezpieczonej;
 • zakresu ochrony, w przypadku rozszerzenia polisy o dodatkowe ryzyka składka jest wyższa.

Ostateczny koszt ubezpieczenia posagowego jest ustalany indywidualnie. Można go dopasować do potrzeb i możliwości finansowych ubezpieczającego. Minimalna wysokość składki wynosi około 125 zł miesięcznie (np. PZU Start na życie), natomiast maksymalna wartość składki może wynieść nawet 3 334 zł miesięcznie.

Jak wybrać polisę posagową dla dziecka?

Rozsądny i przemyślany wybór oferty ubezpieczenia posagowego sprawi, że dziecko będzie miało zapewniony odpowiedni start w dorosłość oraz środki na opłacenie studiów lub zakup mieszkania. Jeszcze przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, na co zwrócić uwagę, aby wybrana polisa posagowa była korzystna i zapewniła odpowiednie środki finansowe na początek dorosłego życia dziecka.

Niezwykle istotny jest moment przystąpienia do polisy posagowej, ponieważ rzutuje on na wysokość zebranego kapitału. Im wcześniej rodzice lub opiekunowie zdecydują się na zawarcie umowy, tym lepiej. Większość towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie polisy posagowe dla dziecka już od trzeciego miesiąca jego życia. Minimalny okres umowy wynosi 5 lat, a maksymalny 25 lat.

Duże znaczenie ma również określenie minimalnej składki miesięcznej. Najczęściej wynosi ona około 80 – 100 zł. Przy takiej regularnej wpłacie, osiemnastolatek otrzyma ponad 40 tys. zł. Jednak warto pamiętać, że pomimo regularnych wpłat przez rodzica, poza wyjątkowymi sytuacjami jak śmierć dziecka, zgromadzonym na koncie kapitałem nie wolno dysponować, jego właścicielem jest dziecko. Uzbierana kwota będzie możliwa do wypłaty dopiero po osiągnięciu przez potomstwo 18. roku życia.

Poznaj warunki umowy ubezpieczenia posagowego

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują roczną stopę zwrotu w wysokości około 3%. Nie jest to kolosalna kwota, jednak gwarantuje zysk. Bardziej ryzykowane fundusze inwestycyjne proponują nawet 8% zysku, jednak nie zawsze są w stanie osiągnąć taki wynik. Z tego powodu przed wybraniem polisy posagowej warto przeanalizować rzeczywistą, czyli średnią stopę oprocentowania, aby w przyszłości uniknąć rozczarowania.

Wybierając ubezpieczenie posagowe, ubezpieczony ma do wyboru dwa warianty: może to być comiesięczna renta lub jednorazowa wypłata wszystkich zgromadzonych oszczędności. Comiesięczna renta wypłacana po ukończeniu 18. roku życia przez dziecko pozwoli mu na opłacenie studiów, sfinansowanie wynajmu mieszkania oraz pokrycie innych wydatków. Świadczenie po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia sprawi, że środki mogą częściowo pokryć zakup własnego mieszkania.

Dostępne na rynku ubezpieczenia posagowe różnią się między sobą zakresem ochrony, wysokością gwarantowanej wypłaty odszkodowania, świadczeniem z tytułu śmierci ubezpieczającego oraz sposobem inwestowania środków. Do tego ubezpieczyciele oferują różne pakiety umów dodatkowych, które rozszerzają podstawową ochronę o inne ryzyka jak NNW dziecka, assistance, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie itp.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają zmiany w umowie w trakcie ich trwania, może także wystąpić ograniczenie w możliwości zmiany sumy ubezpieczenia.

Ograniczenia w polisie posagowej

Ubezpieczenie posagowe może wiązać się z pewnymi ograniczeniami. Jednym z nich jest kryterium wiekowe, które jest ustalane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zasady mogą być różne, najczęściej są zawarte w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. U jednego ubezpieczyciela polisę posagową będzie mógł wykupić człowiek pełnoletni, który nie może mieć więcej niż 55 lat, a u innego wykupienie polisy będzie możliwe również przez osoby starsze. Podobna sytuacja dotyczy dzieci. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe pozwolą ubezpieczyć noworodka, natomiast inne będą udostępniały taką polisę dopiero po ukończeniu przez potomka 15 lat.

Podczas zakupu ubezpieczenia posagowego warto zwrócić uwagę na konieczność wypełnienia ankiety medycznej lub wykonania badań lekarskich wymaganych przed podpisaniem umowy. Na ogół wystarczy wypełnienie prostego formularza, jednak jeśli ubezpieczyciel będzie miał jakieś wątpliwości, może zlecić dodatkowe badania. W przypadku, gdy ocena ryzyka ubezpieczeniowego przebiegnie niewłaściwie, wtedy zakład ubezpieczeniowy może odmówić zawarcia umowy lub zaproponować polisę na innych warunkach.

Zakup polisy posagowej nie zawsze zabezpieczy przyszłość dziecka

Kolejna ważna kwestia to zasady modyfikacji warunków w polisie posagowej. Niektóre firmy ubezpieczeniowe dopuszczają możliwość zmiany ubezpieczenia w trakcie trwania umowy (np. w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji finansowej ubezpieczyciel może zgodzić się na tymczasowe zawieszenie składki lub przekształcenie polisy w bezskładkową). Dodatkowo warto sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU. To okoliczności, które spowodują, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone lub dojdzie do zmniejszania wypłaty odszkodowania. Wyłączenia odpowiedzialności obejmują:

 • brak opłacania składek terminowo;
 • doznanie uszczerbku na zdrowiu na skutek działań ryzykownych, np. uprawianie sportów ekstremalnych;
 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego;
 • uczestniczenie ubezpieczonego w aktach terroru;
 • udział ubezpieczonego w bójkach, rozruchach działaniach wojennych itp.;
 • udzielenie nieprawdziwych informacji na temat zdrowia w ankiecie medycznej;
 • zatajenie innych ważnych informacji w ankiecie wypełnianej przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.

Polisa posagowa to długoterminowe ubezpieczenie, gdzie gwarantowana suma ubezpieczenia jest wypłacana na rzecz dziecka po ukończeniu przez nie 18 lub 25 lat. Fundatorem takiej polisy najczęściej są rodzice, dziadkowie lub opiekun prawny i to na nich spoczywa obowiązek opłacania składek przez cały czas trwania umowy.

Źródła:

[1]: https://polskieradio24.pl/42/259/artykul/2970856,ile-kosztuje-wychowanie-jednego-dziecka-w-polsce-centrum-im-adama-smitha-publikuje-nowe-dane

[2]: https://38pr.prowly.com/231417-czy-polacy-inwestuja-w-siebie-pomimo-kryzysu-najnowsze-badania-na-temat-edukacji-i-rozwoju

Piotr Strugała

Piotr Strugała, Author at Startwprzyszlosc.pl

Zagwarantuj swojemu dziecku na dobry startnawet40 000 zł

STREFA WIEDZY

Dowiedz się więcej!

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dla dzieci i wybieraj świadomie.

Oszczędzanie
19 czerwca 2023 · 9 min.

Polisa posagowa dla dziecka – czym jest i czy się opłaca?

Ubezpieczenie posagowe najczęściej zawiera się do ukończenia przez dziecko 18 lub 25 lat. Jednak zdarza się, że świadczenie jest wypłacane wcześniej, np. w...

Bezpieczeństwo
22 maja 2023 · 8 min.

Formy oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych

Lokaty bankowe? Fundusze inwestycyjne? Kryptowaluty? Fundusze akcyjne? Ubezpieczenie posagowe? Sprawdźmy, jakie są obecnie najpopularniejsze metody odkładania...

Edukacja
20 kwietnia 2023 · 7 min.

Oszczędzanie dla dziecka — poznaj efektywne sposoby

Oszczędzanie dla dziecka to kapitał, który ułatwi mu start w dorosłe życie, ukończenie studiów i realizację marzeń. Jak efektywnie oszczędzać?

Bezpieczeństwo
22 marca 2023 · 7 min.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgodnie z polskim prawem niepełnoletnie dzieci mają prawo do bezpłatnego leczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązkiem opiekuna prawnego jest...

Bezpieczeństwo
05 stycznia 2023 · 10 min.

Nationale Nederlanden ubezpieczenie dziecka — aktualna oferta

Każdy rodzic, chcąc zadbać o pełne bezpieczeństwo swojego dziecka, powinien pomyśleć o ubezpieczeniu. Choć dzieci w wieku szkolnym często mają ubezpieczenie ze...

Bezpieczeństwo
28 listopada 2022 · 8 min.

Ubezpieczenie noworodka – 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Troska o zdrowie dziecka to priorytet dla wielu rodziców. Jakie ubezpieczenie noworodka wybrać, by chronić dziecko już od pierwszych dni życia? O czym warto...