Ubezpieczenie posagowe – Sprawdzony sposób na systematyczne oszczędzanie

10 min.

Zastanawiasz się jak mądrze i bezpiecznie oszczędzać pieniądze na przyszłość dziecka? Chciałbyś zapewnić mu lepszy w dorosłe życie? Sprawdź, jak działa ubezpieczenie posagowe i zacznij odkładać już od 80 zł miesięcznie.

Ubezpieczenie posagowe. Co to jest?

Polisa posagowa to rodzaj ubezpieczenia na życie o charakterze oszczędnościowym. Zapewnia dziecku bezpieczeństwo finansowe na wypadek śmierci fundatora, a także pozwala systematycznie oszczędzać pieniądze na przyszłość dziecka. 

Można je przeznaczyć, np. na opłacenie studiów, zakup samochodu, inwestycję w biznes, czy jako wkład własny na mieszkanie. To świetna alternatywa dla konta oszczędnościowego! Rodzic cieszy się większym komfortem psychicznym, a ubezpieczone dziecko ma gwarancję wypłaty uzbieranych środków na koniec umowy.

Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, co pół roku lub raz w roku. Pamiętaj, że to, jaki sposób rozliczenia wybierzesz, będzie wpływać na wysokość składki.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o wszystkich rodzajach ubezpieczeń dla dziecka, koniecznie przeczytaj nasz artykuł na ten temat.

Polisa posagowa dla wnuka

Co ciekawe, wielu ubezpieczycieli dopuszcza zakup takiej polisy nie tylko przez opiekuna prawnego dziecka. 

Polisę posagową może w zasadzie kupić każdy, komu zależy na bezpieczeństwie finansowym dziecka. Może to być rodzic lub inny opiekun prawny, ale także rodzice chrzestni, ciocia czy dziadkowie. To mądry pomysł na prezent, np. z okazji urodzin czy komunii świętej.

Warto pomyśleć o tego rodzaju ochronie zawczasu –  im szybciej zaczniemy oszczędzać na start w dorosłe życie dziecka, tym niższa będzie składka, a suma ubezpieczenia wyższa. 

Jak działa ubezpieczenie posagowe dla dziecka?

Działanie polisy posagowej jest bardzo proste. Ubezpieczający podpisuje umowę na określony czas, np. 10 lub 15 lat i opłaca regularnie składki w wybranej przez siebie wysokości. Po zakończeniu umowy (najczęściej po ukończeniu 18 lat przez dziecko, a maksymalnie w 25 roku jego życia) ubezpieczyciel wypłaca mu uzbierane pieniądze. 

Co ważne, w przypadku problemów finansowych lub innych trudnych okoliczności, wielu ubezpieczycieli pozwala m.in. na zawieszenie opłacania składek czy zmianę częstotliwości ich opłacania. 

Dodatkowo można obniżyć sumę ubezpieczenia i przejść na ubezpieczenie bezskładkowe. Uzbierana kwota będzie wówczas niższa od początkowo zakładanej, ale nadal może stanowić dobre zabezpieczenie przyszłości dziecka.

Jaki zakres ochrony ma polisa posagowa?

Podstawową funkcją ubezpieczenia jest ochrona finansowa dziecka na wypadek śmierci fundatora. W sytuacji, gdy ubezpieczający umiera, towarzystwo ubezpieczeniowe płaci za niego składki aż do momentu wygaśnięcia umowy. Po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności (lub we wskazanym w umowie dniu) ubezpieczyciel wypłaca mu 100% sumy ubezpieczenia.

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do niewypłacenia świadczenia. Najczęściej jest to:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku samobójstwa,
 • zgon na skutek działań wojennych,
 • śmierć w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
 • śmierć w czasie trwania karencji, np. w pierwszych trzech latach od podpisania umowy.

Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności możesz znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) produktu. Warto zapoznać się z nimi przed zakupem polisy u konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Umowy dodatkowe

Wielu ubezpieczycieli oferuje rozszerzenie polisy o umowy dodatkowe. Do najczęściej oferowanych należą:

 • ubezpieczenie rentowe w przypadku śmierci rodzica,
 • wsparcie finansowe na wypadek ciężkiej choroby dziecka,
 • zabezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • wsparcie finansowe na wypadek pobytu dziecka w szpitalu,
 • organizacja leczenia dziecka za granicą,
 • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy,
 • śmierć rodzica w wypadku komunikacyjnym,
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku.

Jak widzimy, zakres może być bardzo szeroki, a – co ważne – możemy go dopasować do indywidualnych potrzeb. 

Ile kosztuje ubezpieczenie posagowe?

U większości towarzystw ubezpieczeniowych minimalny koszt polisy wynosi około 100 zł. Naturalnie, jeżeli chcemy zaoszczędzić większy kapitał, możemy ustalić wyższą składkę, np. 200, czy nawet 500 zł miesięcznie.

Polisy posagowe – przykładowe ceny:

Minimalna wysokość składki to 80 zł dla produktu Generali, 100 zł dla PZU Na Dobry Początek i 125 zł w ofercie Pru (dawniej Prudential).  

Na wysokość składki ma wpływ m.in. kwoty, jaką chcemy uzbierać dla dziecka, częstotliwość opłacania składek (miesięczna, kwartalna, roczna), czas trwania umowy, a także ocena ryzyka sporządzona przez towarzystwo ubezpieczeń.

Zwykle opłacając składkę z góry rocznie, możemy liczyć na rabat.

Ponadto dużą rolę w kształtowaniu się cen odgrywa sam zakres ochrony. Jeżeli zdecydujemy się na umowy dodatkowe, np. na przejęcie obowiązku opłacania składki przez towarzystwo ubezpieczeniowe, musimy liczyć się z wyższymi kosztami. 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe udostępniają wysokość składki minimalnej w tabeli opłat dołączonej do ogólnych warunków umowy. Warto je sprawdzać, aby oszacować długoterminowe koszty ochrony ubezpieczeniowej. 

Wady i zalety polisy dla dziecka

Polisa oszczędnościowa dla dziecka zapewnia opiekunowi bezcenny komfort psychiczny, ponieważ niezależnie od tego, co przyniesie los, młody człowiek ma zagwarantowany bezpieczny start w przyszłość.

Aby w pełni wykorzystać potencjał oszczędzania w ramach ubezpieczenia, warto wytrwać do końca umowy – rezygnując z polisy wcześniej, będziemy musieli liczyć się z utratą części wpłaconych składek.

Zalety ubezpieczenia posagowego:

 • systematyczne oszczędzanie na dowolny cel,
 • finansowe bezpieczeństwo dziecka na wypadek śmierci fundatora,
 • składki już od 80 zł miesięcznie, 
 • mechanizm ochronny przed inflacją,
 • dodatkowa ochrona zdrowia i życia dziecka,
 • zabezpieczenie finansowe malucha, jeżeli zabraknie rodzica,
 • przejęcie obowiązku opłacania składek przez towarzystwo ubezpieczeń do końca ochrony ubezpieczeniowej,
 • brak podatku od dochodów kapitałowych,
 • suma ubezpieczenia nie podlega masie spadkowej.

Wady ubezpieczenia posagowego:

 • wcześniejsza rezygnacja z polisy posagowej wiąże się z utratą części zaoszczędzonych pieniędzy,
 • możliwość zakupu polisy dla dziecka ograniczona jest wiekiem rodzica i dziecka,
 • potrącanie ze składek kosztów związanych z ochroną.

Oferta ubezpieczeń posagowych

Polisę posagową oferują m.in. PZU, Generali, Uniqa, Warta, Pru, a także Nationale Nederlanden. Jeśli chciałbyś w prosty sposób wybrać najlepszą ofertę dla siebie i swojego dziecka, koniecznie przeczytaj nasz artykuł Polisa posagowa dla dziecka — wybieramy najlepsze oferty!l lub sprawdź ranking najlepszych ubezpieczeń.

Ubezpieczenie posagowe PZU

Produkt Na Dobry Początek jest skierowany do rodziców już od pierwszych dni życia dziecka. Umowę można podpisać najpóźniej przed ukończeniem przez dziecko 17 lat.

PZU umożliwia rozszerzenie standardowej polisy o ubezpieczenie rentowe, ochronę na wypadek zachorowania na ciężką chorobę oraz organizację leczenia dziecka za granicą.

Zakończenie umowy nastąpi najpóźniej, gdy dziecko ukończy 25 lat lub ubezpieczający 75.

Polisa posagowa dla dziecka Warta

Ubezpieczenie mogą zakupić opiekunowie, którzy nie ukończyli 55 roku życia, dopóki dziecko nie skończy piętnastu lat. Składka ustalana jest indywidualnie na podstawie potrzeb i możliwości klienta.

W ofercie dostępne są rozszerzenia o ochronę zdrowia dziecka, pobyt w szpitalu, a także uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ponadto Warta Posag umożliwia ubezpieczenie dziecka na wypadek śmierci obojga opiekunów; w przypadku śmierci rodzica ubezpieczyciel przejmie obowiązek opłacania składek. 

Przy zakupie polisy do 200 000 zł nie trzeba przechodzić badań medycznych, wystarczy wypełnić ankietę. Po osiągnięciu określonego w umowie wieku, młody człowiek otrzyma uzbierany kapitał, który będzie mógł przeznaczyć na dowolny cel. 

Ubezpieczenie posagowe dla dziecka Pru

Pru oferuje polisę posagową Start w Życie, która umożliwia oszczędzanie na dwa sposoby: konserwatywny i zrównoważony. To, jaki sposób wybierzesz, będzie warunkowało, ile środków zgromadzisz do wygaśnięcia umowy. Ponadto ubezpieczyciel dopuszcza możliwość uzyskania rocznej i końcowej premii, która dodatkowo powiększy oszczędności zebrane dla dziecka.

W ofercie znajdziesz możliwość rozszerzenia ubezpieczenia dla dziecka m.in. o pobyt w szpitalu, niezdolność do samodzielnej egzystencji i poważne zachorowanie. Dodatkowo możesz ubezpieczyć siebie na wypadek niezdolności do pracy czy poważnego inwalidztwa.

Ten produkt ubezpieczeniowy oferuje możliwość wypłacenia pieniędzy na dwa sposoby: jednorazowo, gdy dziecko ukończy 18 lat oraz co roku od tego momentu w czterech równych częściach.

Polisa posagowa – Uniqa

Ochrona z Gwarancją Kapitału w wariancie Duet umożliwia ubezpieczenie dziecka od pierwszego roku życia. 

Przed podpisaniem umowy należy wybrać jeden z trzech rodzajów pakietu: ochrona z rentą, pakiet wypadkowy lub ochrona dziecka.

W ramach rozszerzenia umowy możesz ubezpieczyć dziecko m.in. na wypadek śmierci w następstwie NW, śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, pobytu w szpitalu, ciężkiego zachorowania czy konieczności przeprowadzenia operacji.

Uniqa dopuszcza wcześniejsze rozwiązanie umowy z możliwością wykupu. Wysokość składki obliczana jest indywidualnie na podstawie wybranych pakietów.

Jak wybrać ubezpieczenie posagowe?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę posagową? Jak już wspominaliśmy, kluczowy jest zakres ochrony – powinien spełniać nasze oczekiwania. Nie warto nadubezpieczać dziecka, ponieważ wiąże się to z wyższymi kosztami i nie przynosi współmiernych korzyści. 

W przypadku polisy posagowej warto rozważyć comiesięczną rentę dla dziecka na wypadek śmierci rodzica. W takiej sytuacji dziecko, oprócz sumy ubezpieczenia, będzie otrzymywać dodatkową pomoc finansową w ustalonej podczas podpisywania umowy kwocie. 

Poza tym wybierając konkretny produkt, warto kierować się zapisami dotyczącymi wieku ubezpieczającego, dziecka oraz czasem trwania umowy. Te parametry bezpośrednio wpływają na wyliczenie maksymalnego okresu oszczędzania, co przekłada się na ostateczną wysokość składki. 

Przykład: załóżmy, że chcielibyśmy odłożyć 50 000 zł dla naszego pięcioletniego dziecka. Zakładając, że umowę podpiszemy na dwadzieścia lat, dziecko powinno otrzymać pieniądze ok. 25 roku życia. Wynika z tego, że musimy miesięcznie odkładać ponad 200 zł miesięcznie. Gdybyśmy wykupili polisę pięć lat później i chcieli zaoszczędzić tę samą kwotę,  to nasza składka wzrosłaby do prawie 300 zł. 

Wiek ubezpieczającego  w dniu podpisania umowyWiek dziecka w dniu podpisania umowyZakres ochrony podstawowejMinimalna wysokość składkiOkres ubezpieczenia
PZU Na Dobry Początek18–55 latnoworodek – 17 lat w sytuacji śmierci ubezpieczającego ubezpieczyciel sam opłaca składki aż do wygaśnięcia umowy100 zł8–25 lat
Warta Posag18–55 latdo 15 r.ż.Indywidualnaminimum 10 lat
PruStart w Życieukończone 18 lat3 mies. – 16 r.ż.125 złminimum 10 lat
Uniqa Ochrona z Gwarancją Kapitału, wariant Duet18–60 lat1–15 lat– w sytuacji śmierci ubezpieczającego ubezpieczyciel sam opłaca składki aż do wygaśnięcia umowy — wskazana osoba otrzyma świadczenie w wysokości 20% sumy ubezpieczenia.Indywidualna10–25 lat
Tabela 2 Porównanie wybranych ofert polisy posagowej. Opracowanie własne na podstawie ofert towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 22.01.2022 r. 

Skuteczne oszczędzanie pieniędzy

Sprawdźmy, ile pieniędzy jesteśmy w stanie zaoszczędzić w okresie dorastania dziecka w perspektywie pięciu, dziesięciu i dwudziestu lat. 

Składka mies.5 lat10 lat20 latSzacowany koszt ochrony ubezpieczenia po 20 latach (0,05)
100 zł6 000 zł 12 000 zł24 000 zł1 200 zł
300 zł18 000 zł36 000 zł72 000 zł3 600 zł
500 zł30 000 zł60 000 zł120 000 zł6 000 zł
Tabela 3 Symulacja oszczędzania pieniędzy dla dziecka w polisie posagowej. Opracowanie własne.

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czym jest polisa posagowa?

Polisa posagowa to ubezpieczenie o charakterze oszczędnościowym. Innymi słowy, jej celem jest długoterminowe i systematyczne gromadzenie pieniędzy.

 1. Czy w ubezpieczeniu posagowym dla dziecka obowiązuje karencja?

Niektóre zdarzenia polisowe są ograniczone karencją. Informacji na ten temat najlepiej szukać w dokumencie OWU konkretnego produktu ubezpieczeniowego.

 1. Czego nie obejmuje polisa posagowa dla dziecka?

Polisa posagowa ma cel typowo oszczędnościowy. Chroni dziecko na wypadek śmierci rodzica; nie obejmuje natomiast ochrony zdrowotnej, pobytu w szpitalu czy ochrony wypadkowej. Od tych sytuacji można ubezpieczyć siebie i dziecko dokupując pakiety dodatkowe.

 1. Na jak długo można zawrzeć umowę?

Większość ubezpieczeń posagowych wymaga podpisania umowy na okres od 8 do 25 lat. Aby polisa spełniła swoją funkcję, warto jednak zacząć oszczędzać już w pierwszych latach życia dziecka. Dzięki temu niskim miesięcznym nakładem jesteśmy w stanie odłożyć sporą sumę pieniędzy.

 1. Czy zakup polisy posagowej dla dziecka się opłaca?

Ten rodzaj ubezpieczenia na życie to skuteczny sposób na systematyczne i bezpieczne oszczędzanie pieniędzy. Dzięki funkcji ochronnej zabezpiecza dziecko finansowo na wypadek śmieci rodzica (fundatora). 

 1. Jak kupić ubezpieczenie posagowe dla dziecka?

Polisę można zakupić, kontaktując się z agentem ubezpieczeniowym wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego lub pracownikiem multiagencji. Jeśli chciałbyś otrzymać konkurencyjne oferty, wystarczy, że wypełnisz formularz na naszej stronie – specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze ubezpieczenia posagowe.

 1. Co się stanie z polisą po śmierci dziecka?

W takiej sytuacji ubezpieczyciele zazwyczaj zwracają równowartość już wpłaconych składek i rozwiązują umowę.

Natalia Wojtuń

Natalia Wojtuń, Author at Startwprzyszlosc.pl

Zagwarantuj swojemu dziecku na dobry startnawet40 000 zł

STREFA WIEDZY

Dowiedz się więcej!

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dla dzieci i wybieraj świadomie.

Oszczędzanie
19 czerwca 2023 · 9 min.

Polisa posagowa dla dziecka – czym jest i czy się opłaca?

Ubezpieczenie posagowe najczęściej zawiera się do ukończenia przez dziecko 18 lub 25 lat. Jednak zdarza się, że świadczenie jest wypłacane wcześniej, np. w...

Bezpieczeństwo
22 maja 2023 · 8 min.

Formy oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych

Lokaty bankowe? Fundusze inwestycyjne? Kryptowaluty? Fundusze akcyjne? Ubezpieczenie posagowe? Sprawdźmy, jakie są obecnie najpopularniejsze metody odkładania...

Edukacja
20 kwietnia 2023 · 7 min.

Oszczędzanie dla dziecka — poznaj efektywne sposoby

Oszczędzanie dla dziecka to kapitał, który ułatwi mu start w dorosłe życie, ukończenie studiów i realizację marzeń. Jak efektywnie oszczędzać?

Bezpieczeństwo
22 marca 2023 · 7 min.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgodnie z polskim prawem niepełnoletnie dzieci mają prawo do bezpłatnego leczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że obowiązkiem opiekuna prawnego jest...

Bezpieczeństwo
05 stycznia 2023 · 10 min.

Nationale Nederlanden ubezpieczenie dziecka — aktualna oferta

Każdy rodzic, chcąc zadbać o pełne bezpieczeństwo swojego dziecka, powinien pomyśleć o ubezpieczeniu. Choć dzieci w wieku szkolnym często mają ubezpieczenie ze...

Bezpieczeństwo
28 listopada 2022 · 8 min.

Ubezpieczenie noworodka – 5 rzeczy, które warto wiedzieć

Troska o zdrowie dziecka to priorytet dla wielu rodziców. Jakie ubezpieczenie noworodka wybrać, by chronić dziecko już od pierwszych dni życia? O czym warto...